Privacy beleid

Ons bedrijf hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacybeleid willen we uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen verlenen. Dit zijn onder andere je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en medische gegevens.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen en om je op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten. We kunnen je bijvoorbeeld e-mails sturen met nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen.

Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens om onze website en dienstverlening te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld jouw feedback gebruiken om onze dienstverlening beter af te stemmen op jouw wensen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer serieus en hebben daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of wij hiertoe verplicht zijn op basis van de wet.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten en zullen deze na afloop van de bewaartermijn vernietigen of anonimiseren.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Indien je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. We raden je daarom aan om regelmatig dit beleid te raadplegen voor eventuele wijzigingen.