Controles

Hoe gaat het met jou en je baby?

Tijdens de controles beoordelen we de groei en ligging van de baby en controleren we je bloeddruk en gewicht. Tevens luisteren wij altijd naar het hartje van de baby. Uiteraard is er ook ruimte om klachten en vragen te bespreken.

De controles zijn naarmate de zwangerschap vordert steeds vaker. Zo kom je in het begin van de zwangerschap om de vier weken en aan het einde van je zwangerschap zelfs elke week.Eerste afspraak

Zodra je een positieve test hebt, kun je contact met ons opnemen om een eerste afspraak bij ons te maken. Deze plannen we rond de 6 a 8 weken zwangerschap.

Tijdens je eerste bezoek krijg je een echo om te kijken of er een hartje klopt, of de zwangerschap in de baarmoeder zit en of sprake is van een eenling of meerlingzwangerschap.

We informeren je ook deze controle over de eventuele prenatale onderzoeken die je kan laten doen (prenatale screening). Lees hier meer over de prenatale screening bij VC Het Wonder.

Neem deze controle je legitimatiebewijs en verzekeringsgegevens mee. Daarna krijg je een afspraak voor de intake en vragenlijst mee die je voor de intake moet invullen en meenemen. De intake wordt gepland tussen de 9 en 13 weken van de zwangerschap.

 Intake

Deze controle duurt ongeveer 60 minuten.

Tijdens de intake nemen we de vragenlijst door en stellen we aanvullende vragen over je gezondheid, medische voorgeschiedenis en eventuele voorgaande zwangerschap(pen) en bevalling(en). We geven informatie over het verloop van de zwangerschap, voedings- en leefadviezen. De zorg wordt afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Hierbij vindt risicoselectie plaats afhankelijk van je medische achtergrond, verloop van de zwangerschap en specifieke wensen.

Je krijgt bij deze controle ook de termijn echo. Tijdens de termijnecho wordt de zwangerschapsduur nauwkeurig bepaald en krijg je te horen wanneer je bent uitgerekend. Verder wordt ook je bloeddruk gemeten en wordt je gewicht bij gehouden.

Je krijgt formulieren mee om bloed te prikken. Het bloedonderzoek is een standaard onderzoek dat bij iedere zwangere, elke zwangerschap opnieuw, verricht zal worden. Het bloed wordt onderzocht op bloedgroep, Rhesus-D factor, Rhesus-c factor, hemoglobinegehalte, ferritine, antistoffen tegen rode bloedcellen, syfillis (lues), hepatitis B, HIV en glucose. Voor meer informatie over het bloedonderzoek, klik hier.


Vervolgcontroles

De afspraken hierna zijn ‘vervolgcontroles’ en zullen ongeveer 15 minuten duren. Bij deze controles beoordelen we de groei en ligging van de baby en controleren we je bloeddruk en gewicht. Tevens luisteren wij altijd naar het hartje van de baby. Uiteraard is er ook ruimte om klachten en vragen te bespreken.

De controles zijn naarmate de zwangerschap vordert steeds vaker. Zo kom je in het begin van de zwangerschap om de vier weken en aan het einde van je zwangerschap zelfs elke week.

Af en toe zullen wij aanvullende controles doen zoals bloedonderzoek en urineonderzoek. Op bepaalde indicaties zoals je medische voorgeschiedenis, eerdere zwangerschap(pen) of je gewicht kan het zijn dat we in de zwangerschap een suikertest laten verrichten. Deze vindt normaal gesproken rond 24 weken zwangerschap plaats en is bedoeld om zwangerschapssuikerziekte uit te sluiten. Wanneer dit onderzoek op jou van toepassing is, zullen we dit op het spreekuur met je bespreken.

Rond 30 weken zwangerschap controleren we nogmaals je bloedwaarden op het ijzergehalte (Hb) voor het opsporen van bloedarmoede. Bij vrouwen die een Rhesus D negatieve rhesusfactor hebben, is er nog een extra bloedonderzoek nodig hierbij zullen we onderzoeken wat de rhesusfactor van de baby is. Als de baby Rhesus D positief is, zullen we rond de 30e zwangerschapsweek en na de bevalling een Anti-D injectie toedienen. Bij vrouwen die een Rhesus c negatieve bloedfactor hebben, is er alleen maar extra bloedonderzoek nodig. Hierbij zullen we onderzoeken of er antistoffen in je bloed te vinden zijn.

Een belangrijk component van de controles zijn de echo’s.  Lees hier meer over op de Echo’s pagina