Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door Het Wonder. Door gebruik te maken van de diensten van Het Wonder ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 2. Afspraken
  Afspraken kunnen worden gemaakt via telefoon, e-mail of persoonlijk contact. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 3. Betaling
  De kosten voor de diensten van Het Wonder worden vergoed door de zorgverzekeraar. Indien er een eigen bijdrage van toepassing is, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

 4. Aansprakelijkheid
  Het Wonder is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Het Wonder. Het gebruik van de diensten van Het Wonder is geheel op eigen risico.

 5. Klachten
  Indien je niet tevreden bent over de dienstverlening van Het Wonder, dien je dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Het Wonder zal in overleg met jou naar een passende oplossing zoeken.

 6. Toepasselijk recht
  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.